Εκκίνηση ανάπτυξης

Από το καλοκαίρι του 2013 έχει ξεκινήσει η ανάπτυξη της πλατφόρμας OpenDelos.