Ημερίδα Ενημέρωσης & Κατάρτισης 2014

Στις 9 και 10 Οκτωβρίου 2014 πραγματοποιήθηκαν ημερίδες κατά τις οποίες,

  • παρουσιάστηκε η πορεία υλοποίησης της πλατφόρμας OpenDelos.
  • έγινε κατάρτιση και επίδειξη χρήσης του περιβάλλοντος της πλατφόρμας OpenDelos.