Διαθέσιμη η έκδοση 0.9.0

Η έκδοση 0.9 της πλατφόρμας OpenDelos είναι διαθέσιμη για τα συμμετέχοντα Ιδρύματα

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση σχετικά με την εγκατάσταση επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email.

Αναλυτικές οδηγίες εγκατάστασης μπορείτε να βρείτε στην πύλη τεκμηρίωσης του OpenDelos η οποία ενημερώνεται συνεχώς.