Διαθέσιμη η έκδοση 0.9.1

Η έκδοση 0.9.1 της πλατφόρμας OpenDelos είναι διαθέσιμη για τα συμμετέχοντα Iδρύματα.

Αν έχετε εγκαταστήσει ήδη την έκδοση 0.9.0, ακολουθήστε τις οδηγίες αναβάθμισης που θα βρείτε στην ενότητα Αναβάθμιση της πύλης τεκμηρίωσης.

Αν θέλετε να κάνετε νέα εγκατάσταση της 0.9.1 από την αρχή, τότε ακολουθήστε την ενότητα Εγκατάσταση OpenDelos της πύλης τεκμηρίωσης.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση σχετικά με την εγκατάσταση επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email.