Πλατφόρμα διαχείρισης & διάθεσης πολυμορφικού εκπαιδευτικού περιεχομένου

Επεξεργασία

Βίντεο υλικού

  Συγχρονισμός διαφανειών

Προσθήκη μεταδεδομένων

– Αυτόνομα γνωσιακά τμήματα

Εργαλεία διαχείρισης

Περιεχόμενο

Χρήστες και ρόλοι

Ωρολόγιο πρόγραμμα

Δομή ιδρύματος

Πηγές πολυμορφικού περιεχομένου

Σταθερές IP κάμερες (αυτόματη καταγραφή)

Συνεργείο εικονοληψίας

Ηχογραφημένη παρουσίαση

Διασύνδεση με τρίτα συστήματα

Υποστήριξη OAI PMH, RSS, AΤΟΜ, iTunes, YouTube

Πλατφόρμα Οpen eClass

Εθνική Πύλη Αναζήτησης ανοικτών μαθημάτων (opencourses.gr)

Αναπαραγωγή περιεχομένου

Βίντεο, ήχος  και διαφάνειες, σε οποιονδήποτε συνδυασμό

Προσαρμογή εμφάνισης

Aναζήτηση περιεχομένου

Καθοδηγούμενη βάσει κριτηρίων

Ελεύθερη με λέξεις – κλειδιά

Δυναμική κατανομή αποτελεσμάτων σε κατηγορίες κριτηρίων

Ζωντανή μετάδοση

Χώροι διδασκαλίας

Χώροι εκδηλώσεων