Η πλατφόρμα OpenDelos αναπτύσσεται για τη διαχείριση των εκπαιδευτικών βίντεο που παράγονται στα πλαίσια των δράσεων για τα Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα.

Για το σκοπό αυτό υλοποιεί εργαλεία για να υποστηρίξει την:

 • Παραγωγή βιντεοδιαλέξεων
 • Επεξεργασία υλικού βίντεο και παρουσιάσεων
 • Διάθεση μέσω εμπλουτισμένου player

1 – Οι λειτουργίες της πλατφόρμας είναι:

 • Προγραμματισμός βιντεοσκοπήσεων για προγραμματισμένες διαλέξεις με απομακρυσμένη διαχείριση καμερών
 • Διαχείριση και επεξεργασία του παραγόμενου video
 • Συγχρονισμός video με διαφάνειες παρουσιάσεων του ομιλητή
 • Αναπαραγωγή των συγχρονισμένων διαλέξεων με ευέλικτο player

2 – Τα σενάρια παραγωγής διαλέξεων που υποστηρίζονται είναι:

3 – Στη συνέχεια προσφέρονται εξειδικευμένα εργαλεία για την επεξεργασία του υλικού (post processing):

 • Επεξεργασία video (video editor)
 • Συγχρονισμός video με slides παρουσιάσεων (slide sync)

4 – Τέλος, υποστηρίζεται η δημοσίευση υλικού (publishing):

 • Αναζήτηση διαλέξεων με όρους διδακτικού αντικειμένου
 • Αναπαραγωγή

Οι αποδεκτές μορφές υλικού που μπορεί να δώσει το στάδιο παραγωγής για εισαγωγή στην πλατφόρμα είναι:

 • αρχεία video mpeg4, είτε από εγγραφή σε streaming server, είτε από εξαγωγή από κάμερα κινητού συνεργείου
 • σειρά από αρχεία εικόνων, είτε από καταγραφή οθόνης ομιλητή, είτε παραγμένα από slides ομιλητή
 • αρχεία xml με χρονισμό των εικόνων
 • πρόνοια για custom presentations π.χ. ispring ή άλλα html5 players
 • ppt και pdf ως συνοδευτικό υλικό για συγχρονισμό με το video

Η ανάπτυξή της περιλαμβάνει τα συστήματα:

 • Χρονοπρογραμματισμού Μαγνητοσκοπήσεων και Ζωντανών Μεταδόσεων
 • Διαχείρισης Παραμέτρων Οργανισμού
 • Επεξεργασίας Περιεχομένου
 • Αναζήτησης και Αναπαραγωγής

Οι βιντεοσκοπημένες διαλέξεις συνδέονται με το υλικό του μαθήματος στην πλατφόρμα Open eClass, ώστε ο εκπαιδευόμενος να απολαμβάνει την πλήρη υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επίσης, υπάρχει επικοινωνία με την εθνική πύλη αναζήτησης μαθημάτων που συλλέγει πληροφορίες για διαθέσιμα μαθήματα σε όλες τις εγκαταστάσεις στα συνεργαζόμενα ιδρύματα.