Διεύθυνση

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet
Πανεπιστημιούπολη Ιλισίων
Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιλίσια, 15784 Αθήνα

Τηλέφωνο

+30 210 727 5611

Fax

+30 210 727 5601

E-mail

opendelos@gunet.gr

Επικοινωνήστε μαζί μας

Email