Σενάριο παραγωγής εκπαιδευτικού βίντεο με κινητό συνεργείο εικονοληψίας – mobile recording

Σε χώρους που δεν έχουν εγκατεστημένο εξοπλισμό, υπάρχει εναλλακτικά η δυνατότητα κάλυψης από κινητό συνεργείο εικονοληψίας που μεταβαίνει επί τόπου με τον απαραίτητο εξοπλισμό. Το σενάριο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε έκτακτες εκδηλώσεις που απαιτούν υψηλότερη ποιότητα παραγωγής. Η ποιότητα δεν είναι τυποποιημένη. Εξαρτάται άμεσα από την εμπειρία του κινητού συνεργείου και την ποιότητα του εξοπλισμού. Ο εικονολήπτης μπορεί να ακολουθεί τον ομιλητή, να ελέγχει άμεσα την ποιότητα της εικόνας, του φωτός, του ήχου και να προβαίνει σε άμεσες διορθώσεις.

Χαρακτηριστικά mobile recording

 • Λύση διαθέσιμη για οποιοδήποτε χώρο, δεν απαιτεί δικτυακή σύνδεση.
 • Δεν απαιτείται προγραμματισμός σε πλατφόρμα μεταδόσεων, αλλά διαθεσιμότητα συνεργείου. Συνήθως πρόκειται για μεμονωμένη συνεδρία.
 • Το υλικό καταγράφεται τοπικά στον εξοπλισμό, είτε μέσα σε φορητή κάμερα, είτε σε υπολογιστή συνεργείου
 • Μετάδοση ζωντανού video δεν προβλέπεται, αλλά είναι εφικτή με επιπλέον πρόβλεψη για δικτυακή σύνδεση και φορητό υπολογιστή
 • Δυνατότητα παραγωγής υψηλής ποιότητας, με εικονολήπτη και κάμερα που παρακολουθεί τον ομιλητή και προαιρετικά δεύτερη κάμερα να καλύπτει την προβολή διαφανειών
 • Ζωντανή διόρθωση της ποιότητας του υλικού από παριστάμενους εικονολήπτες

Διαδικασίες

 • Δήλωση ζωντανής μετάδοσης, ειδικά για εκδηλώσεις
 • Εξαγωγή υλικού video από κάμερα με την επιστροφή του συνεργείου
 • Εκ των υστέρων εισαγωγή στην πλατφόρμα των μεταδεδομένων και του βίντεο της διάλεξης

Ρόλοι

 • Εικονολήπτης και ρυθμιστής ήχου συνεργείου εικονοληψίας
 • Διαχειριστής streaming server, ειδικά για τις ζωντανές μεταδόσεις