Σενάριο παραγωγής βιντεοδιάλεξης με κάμερα σταθερά τοποθετημένη – IP camera recording

Σε χώρους όπου υπάρχουν μόνιμα εγκατεστημένες IP κάμερες, το πρώτο σενάριο εξασφαλίζει σταθερή ποιότητα με την ελάχιστη εμπλοκή τεχνικών υποστήριξης. Τέτοιοι χώροι θα εξοπλιστούν στα πλαίσια των προμηθειών που προβλέπουν οι κάθετες δράσεις του έργου. Αυτή η λύση επιτρέπει απομακρυσμένη διαχείριση του εξοπλισμού, σε προγραμματισμένο χρόνο και επαναλαμβανόμενα. Η ποιότητα παραγωγής θα είναι τυποποιημένη, με σταθερό πλάνο από κάμερα τοποθετημένη στην οροφή του χώρου και ήχο από αντίστοιχο μικρόφωνο χώρου, ή ασύρματο στο πέτο του ομιλητή.

Σενάριο παραγωγής βιντεοδιάλεξης με κάμερα σταθερά τοποθετημένη – IP camera recording

 • Απαίτηση για μόνιμη εγκατάσταση. Λύση διαθέσιμη μόνο σε συγκεκριμένες αίθουσες. Απαιτεί δικτυακή σύνδεση.
 • Προγραμματισμός συνεδρίας, μεμονωμένη και επαναλαμβανόμενη
 • Αυτοματοποιημένη εκκίνηση και παύση
 • Μετάδοση video σε δικτυακό server για αποθήκευση ή ζωντανή διάθεση
 • Σταθερό πλάνο που περιλαμβάνει προβολή διαφανειών και τον χώρο που κινείται ο ομιλητής
 • Τυποποιημένη ποιότητα εικόνας και ήχου με δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης

Διαδικασίες

 • Προγραμματισμός για μελλοντική καταγραφή σε συγκεκριμένη αίθουσα και εισαγωγή μεταδεδομένων στην πλατφόρμα
 • Πρόνοια για ακύρωση ή μεταβολή προγραμματισμένης συνεδρίας
 • Αυτόματη έναρξη IP κάμερας και server recording
 • Επιλογή για ζωντανή μετάδοση προαιρετικά
 • Καταγραφή video Η264/ΑΑC (MPEG4)
 • Έλεγχος ήχου (audio level) στο μίκτη ήχου του χώρου
 • Έλεγχος ποιότητας βίντεο μέσω του web-based περιβάλλοντος
 • Τηλεδιαχείριση IP κάμερας, ανάλογα με το εγκατεστημένο μοντέλο

Ρόλοι

 • Ρυθμιστής ήχου με επιτόπια επίσκεψη
 • Διαχειριστής ΙP καμερών
 • Διαχειριστής streaming server